Bộ chia tín hiệu analog

Bộ chia tín hiệu analog bao gồm tín hiệu analog 4-20ma và analog 0-10v. Nhưng thông thường chủ yếu người ta dùng nhiều cho tín hiệu dòng 4-20ma. Vì tín hiệu áp 0-10v người ta có thể đấu song song mà không cần dùng bộ chia. Tuy nhiên đối với tín hiệu áp thì sẽ làm suy giảm tín hiệu. Ngược lại nếu dùng bộ chia tín hiệu dòng 4-20ma thì vẫn đảm bảo tín hiệu ngõ ra.

Ưu điểm bộ chia tín hiệu analog

Nếu chúng ta có 1 tín hiệu analog 4-20ma nhưng muốn hiển thị hoặc điều khiển 2 nơi. Điều này sẽ không thể nào làm được nếu không dùng bộ chia dòng 4-20ma. Ngược lại nếu chúng ta có 1 tín hiệu áp 0-10v thì chúng ta đấu song song vẫn chia được. Tuy nhiên tín hiệu bị suy giảm.

bộ chia tín hiệu analog

bộ chia tín hiệu analog

Do đó với tín hiệu áp 0-10v, 0-5v, 1-5v nếu chúng ta dùng bộ chia này sẽ đảm bảo được tín hiệu ra bằng tín vào ban đầu. Thậm chí nó còn ổn định hơn vì sau khi qua bộ chia này nó đã có cách ly và khuếc đại.

Một ưu điểm nữa là bộ chia có ngõ ra 2 kênh độc lập nên chúng ta có thể dùng cho 2 mục đích khác nhau. Nếu với mục đích điều khiển đồng bộ cho 1 tín hiệu đầu vào thì lựa chọn này là phù hợp nhất.

Thông số cơ bản bộ chia tín hiệu dòng 4-20ma

Tín hiệu ngõ vào đa năng 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 0-5v, 1-5v chọn lựa bằng công tắc ngay trên thiết bị

Tín hiệu ngõ ra cũng đa năng 0-20ma, 4-20ma, 0-10v, 0-5v, 1-5v điều chỉnh bằng Switch ngay trên thiết bị

Độ sai số nhỏ chỉ 0,1% đảm bảo tín hiệu đầu ra bằng với tín hiệu đầu vào

Có cách ly chống nhiễu tín hiệu nên ngõ ra sẽ ốn định hơn

Nguồn cấp thông dụng 24VDC hầu như tất cả các tủ điện điều có

Lắp đặt bằng Dinrail thuận tiện cho lắp thêm trong các tủ điện đã có sẵn

 

Xem thêm

Bộ chia tín hiệu drago DN21000

Bộ Chia Tín Hiệu 4-20ma Phoenix

Sản phẩm liên quan

Design by Trần Hon